Contact

Adresa: Vasile Parvan 2
Tel: +40-256-403361
Fax: +40-256-403362

Harta departamentului

programe de cercetare

 

Departamentul de Masurari si Electronica Optica (MEO) este unul dintre cele trei departamente ale Facultatii de Electronica si Telecomunicatii care asigura pregatirea de specialitate a studentilor in domeniul Masurarilor electrice si electronice si Electronica optica.

programe de cercetare

- Grant CNCSU: Analiza spectrala si sinteza semnalelor cu aplicatie la etalonarea sistemelor de masurare, faza 1995 (contract 4004/tema 22B), faza 1996 (contract 5004/tema 331) si faza 1997 (cod CNCSU 832).
- Grant de initiere – PIP: Baza de cercetare cu utilizatori multipli – centru de cercetare in compatibilitatea electromagnetica, cod CNCSU 59, 1997-1998.
- Grant CNCSU: Cercetari privind senzori magnetooptici, electrooptici, piezoelectrici, optoelectronici si interfatarea lor cu tehnica de calcul, cod CNCSU 252/1998 si cod CNCSIS 123/1999.
- Program TEMPUS: RESTRUCTURING OF POSTUNIVERSITY DSP COURSES, cod AC-JEP 13438 – 98.
- Program Leonardo: Organizarea unui system de invatamant la distanta prin colaborarea intre institutiile de invatamant superior si intrepriunderi in domeniul telecomunicatiilor, cod RO/99/2/011079/PI/II.1.1.c/FPC – TIMCARS –, 1999-2001.
- Grant CNCSU: Baza de cercetare cu utilizatori multipli – Centrul National Interuniversitar pentru Ingineria Tensiunilor inalte si Compatibilitate Electromagnetica - TICEM, grant CNCSU finantat de Banca Mondiala si Guvernul Romaniei, din care au mai facut parte: Universitatea Politehnica Bucuresti, Facultatile de Energetica si Electronica si Telecomunicatii, Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca, Facultatea de Electrotehnica, 1999-2002.
- Grant CNCSU: Calibrarea antenelor prin metoda autoreciprocitatii, grant (ANTSI) CNCSIS, contractul nr.6153 GR/33501, cod CNCSIS B31/2000, B1/2001, tema nr.62,cod CNCSIS 410/2002, 2000-2002.
- Grant CNCSU: Noi metode de esantionare neuniforma cu aplicatii in analiza spectrala, grant (ANTSI) CNCSIS, cod CNCSIS B31/2000, 6153/ A9/2001, 33501/60/410/2002, 2000-2002.
- Contract CALIST: Proiectare pagina WEB pentru concepte CEM, Nr. 2127, Titular: Asociatia pentru CEM din Romania, 2001-2002.