DOCTORANZI ACTIVI

Conducatori de doctorat (IOSUD UPT)

Oferte ale conducatorilor de doctorat (IOSUD UPT)

Prundeanu Alexandru (coordonare Prof.dr.ing. Belega Daniel)

Tema de cercetare: Teza de doctorat are ca obiectiv propunerea de noi algoritmi în domeniile timp și frecvență cu o complexitate relativ redusă, care utilizează un model dinamic pentru fazor și permit estimarea în timp real a parametrilor acestuia în conformitate cu Standardul IEEE C37.118.1-2011. De asemenea, se va urmări perfecționarea unor algoritmi deja propuși în literatură pentru estimarea sincrofazorilor, în vederea creșterii exactității de estimare.
Goanță Ion (coordonare Prof.dr.ing. Lascu Mihaela)

Tema de cercetare: Scopul principal al acestei teze este acela de a creşte precizia diagnosticării examinărilor imagistice medicale, prin cercetarea şi dezvoltarea de tehnici de diagnostic non invaziv. Instrumentele folosite în acest demers sunt cele din domeniul prelucrării imaginilor, învățării profunde şi vederii artificiale. În cadrul acestei lucrări se vor prezenta pe larg metode de analiză texturală, se vor dezvolta metodologii specifice pentru evaluarea algoritmilor de învăţare supervizată, se vor dezvolta algoritmi şi metode care să detecteze automat anumite caracteristici ale imaginilor ecografice, caracteristici ce vor fi folosite în automatizarea procesului de diagnostic.
Silaghi Andrei (coordonare Prof.dr.ing. De Sabata Aldo)

Tema de cercetare:Aduce contribuţii la îmbunătăţirea acurateţii şi repetabilităţii testelor de emisii şi imunitate, prin conducţie şi radiaţie, în câmp apropiat şi îndepărtat în Compatibilitatea Electromagnetică specifice industriei Automotive. Are de asemenea contribuţii în suprimarea oscilaţiilor de cavitate rezonantă în cutiile metalice folosite pentru ecranarea circuitelor. Soluţiile propuse în acest scop se bazează pe benzile interzise ale metamaterialelor, ceea ce reprezintă un progres semnificativ în raport cu soluţiile clasice care recurgeau la inserţia de materiale absorbante de câmp electromagnetic.
Bălan Cătălin (coordonare Prof.dr.ing. De Sabata Aldo)

Tema de cercetare: Are ca preocupări proiectarea şi realizarea de absorbere pe baza proprietăţilor structurilor electromagnetice periodice. Aceste structuri periodice tapetează pereţii metalici împiedicând reflexia undelor electromagnetice în anumite benzi de frecvenţă şi reprezintă o alternativă convenabilă din punct de vedere economic la camerele anecoice sau semianecoice. Absorberele au aplicaţii de asemenea în realizarea de cutii cu pereţi fără reflexii, precum şi de pereţi absorbanţi de sine stătători. Industria vizată este cea de teste de Compatibilitate Electromagnetică în domeniul Automotive.
Tolan Georgeta (coordonare Prof.dr.ing. De Sabata Aldo)

Tema de cercetare: Are ca subiect de cercetare măsurarea ocupării spectrale şi zgomotului produs de activităţile umane în domeniul de Înaltă Frecvenţă (HF - 3-30 MHz). Rezultatele pot fi utile în realizarea de comunicaţii în situaţii de urgenţă, de comunicaţii bazate pe paradigma SDR (Software Defined Radio) precum şi pentru constituirea de baze de date utile autorităţilor care reglementează comunicaţiile în acest domeniu de frecvenţe. Se bazează pe o aparatură de tip NI-USRP, analizoare de spectru, antene şi accesorii.
Buta Adrian (coordonare Prof.dr.ing. De Sabata Aldo)

Tema de cercetare: Se ocupă şi are rezultate în proiectarea de suprafeţe selective în frecvenţă în vederea realizării de ecrane electromagnetice cu efect de filtrare selective, eficiente şi convenabile din punct de vedere economic. Domeniul de frecvenţe abordat acoperă principalele aplicaţii moderne de tip wireless şi are în vedere aplicaţiile acestor ecrane în industria Automotive.
Kis Arpad (coordonare Sl.dr.ing. Ancuți Cosmin)

Tema de cercetare: Tehnici actuale de image processing/computer vision/machine learning (Ex. eliminarea efectelor ceții în imagini, îmbunătățirea vizibilității subacvatice, computer vision pentru aplicații automotive - pedestrian detection, line detection, traffic light detection - aplicații pentru ADAS), implementarea/optimizarea diverselor tehnici de image processing pe platforme low cost (Ex. Raspberry Pi, OpenROV Trident).